Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

PHARAOH BOUTIQUE HOTEL DANANG 

  Số 25 Lý Thánh Tông - P. An Hải Bắc - Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng

  02363 227 222

  0905 95 77 97

  info@pharaohotel.com

  www.pharaohotel.com

PHARAOH BOUTIQUE HOTEL DANANG

  SỐ 25 LÝ THÁNH TÔNG - PHƯỜNG AN HẢI BẮC - QUẬN SƠN TRÀ - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  02363 227 222

  0905 95 77 97

  info@pharaohotel.com

  www.pharaohotel.com